Chuyên mục: Nâng cấp windows

Khi bạn có nhu cầu nâng cấp windows của máy tính laptop mình để có thể sử dụng những tính năng của hệ điều hành cao cấp hơn. Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi nhận nâng cấp win XP lên win 7, từ XP lên 8, 10 hay nâng cấp win 7 lên 8, 10, nâng cấp win 8.1 lên windows 10. Điện thoại: 0934 064 463