,

Hướng dẫn cài đặt teamviewer bằng hình ảnh

Hướng dẫn cài đặt TeamViewer

Thao tác trình tự các bước sau:

Khởi động tập tin TeamViewer6_Setup.exe, hiện:

Download tại http://www.teamviewer.com/vi/index.aspx

Hướng dẫn cài đặt teamviewer bằng hình ảnh

 

– Đánh dấu chọn mục Install để cài đặt (Chọn mục Run để chạy ngay mà không cần cài đặt). Nhắp nút Next, hiện:

 

Hướng dẫn cài đặt teamviewer bằng hình ảnh

– Đánh dấu chọn mục personal / non-commercial use (dùng với mục đích cá nhân / phi thương mại). Nhắp nút Next, hiện:

Hướng dẫn cài đặt teamviewer bằng hình ảnh

– Đánh dấu chọn vào hai mục I accept ,,, và I agree … để đồng ý với các quy định của nhà sản xuất. Nhắp nút Next, hiện:

Hướng dẫn cài đặt teamviewer bằng hình ảnh

 

– Mỗi lần khởi động và sử dụng phần mềm, thì password được kết sinh như thế nào. Bạn có 2 lựa chọn

+ No (default): Tạo password ngẫu nhiên cho mỗi lần sử dụng

+ Yes: Tạo password mặc định

Ở đây chúng ta nên chọn lựa chọn No(default) và click Finish. TeamViewer6_Setup bắt đầu cài đặt

Sau khi cài đặt xong, ta có giao diện TeamViewer như sau:

Hướng dẫn cài đặt teamviewer bằng hình ảnh

– Nếu muốn sử dụng giao diện tiếng Việt, chọn mục (Menu) Extras – Options, hiện:

Hướng dẫn cài đặt teamviewer bằng hình ảnh

– Chọn mục Advanced, nhắp nút Show advanced options, hiện:

Hướng dẫn cài đặt teamviewer bằng hình ảnh

– Chọn giá trị Tiếng Việt trong mục Display language, nhắp OK. TeamView yêu cầu khởi động lại (biểu tượng TeamViewer 6 trên màn hình nền desktop) và từ thời điểm này, bạn sẽ có giao diện tiếng Việt

Hướng dẫn cài đặt teamviewer bằng hình ảnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *